Proiect didactic la curs opțional «Cultura bunei vecinătăți»

Дата публикации: Oct 17, 2019 8:56:14 PM

Proiect didactic la curs opțional «Cultura bunei vecinătăți»

Profesor: Ianac Tatiana

Clasa:1

Aria curriculară: Cultura tradițională și contemporană

Subiectul: Îmbrăcămintea strămoșilor noștri.Vestimentația actuală.