Неделя румынского языка и литературы-2021

Дата публикации: Mar 23, 2021 11:12:1 AM

„Limba română este ca un copil: dacă uiți de ea poate să plece de acasă. Acesta este motto-ul cu care și-a inceput activitatea Comisia Metodică a profesorilor de limba și literatura română din Liceul Teoretic „M. Guboglo” pe parcursul perioadei 22.02.2021- 02.03.2021.

Scopurile decadei au fost:

- să memoreze și să recite poezii din creația poeților despre mamă, natură și sărbătoare;

- să înțeleagă rolul important pe care îl joacă primăvara și sărbătoarea în viața noastră;

- să manifeste interesul față de învățarea limbii române;

- să demonstreze lectura expresivă a poeziilor și a cântecelor despre mamă, natură, mărțișor;

- să păstreze tradiții și obiceiuri populare;

Pe parcursul săptămânii au fost organizate diverse activităţi, care au avut scopul de a promova în rândurile elevilor dragostea şi interesul faţă de limba şi literatura română, faţă de cuvântul scris şi vorbit. S-au desfășurat diverse activităţi: ore demonstrative, victorine, concursuri, la care elevii au participat cu o deosebită plăcere. Au editat gazete de perete, au recitat poezii, au înterpretat cântece. Întreaga săptămână s-a desfăşurat într-un mod deosebit de frumos, ceea ce i-a promovat pe elevi să fie activi. Decada limbii și literaturii române a fost organizată de membrii comisiei „Înșiră-te mărgăritare”, profesori de limbă şi literatură română: Aliona Chicteva, Tatiana Ianac, Evghenia Stoianova, Marina Balova, Olga Cobzac.