НОВОСТИ‎ > ‎

Неделя гагаузского языка

Отправлено 24 мая 2021 г., 01:48 пользователем Tatiana Culeva

Çadır-Lunga teoretik liţeyindä M.Guboglu adında aprelin 19 - 27 –dän geçirildi gagauz dili yortusuna adalı aftası. Bu aftada geçirildi heryılkı konkursumuz ‘Paskellä havası’, angısına katıldılar üürenicilär 1-10 klasadan. Sali günü aprelin 20-dä üürenicilerimiz pay aldılar Regional Genel diktantında gagauz dilindä, ani Gagauz Yeri Genel Űüretmäk Müdürlüü hazırladı. Hep bu gün geçirildi ana dili hem literaturası komisiyanın oturuşu, angısında aaraştırmalar bilim-aaraştırma konferenţiyasından ‘Bän aaraştırıcıyım’ seslenildi:Gagauz T.(5 ‘a’klas- ‘Tema: “SANDIK- O AYLENİN SÜRETİ”) hem Kurdoglo T.(10 ‘b’klas- tema: ‘Etnokulturanın marşrutları.Gagauziyada turizm’).

Çarşamba günü muzeymizdä «Çeşmä» ekskursiyayı 3-cü klaslara deyni geçirdi muzeyin öndercisi Konstantinova O.F. Kendi yaradıcılıını gösterdilär en küçük bizim üürenicilerimiz- 1’a’ klas, angıları pay aldılar resim konkursunda ‘Benim sevgili bukvam’: 1 er.: Uzun Tani, Demyan Vera, Kuleva Polina, Çorbacı Vova. 2 er.:Jelezoglo Evgeniya, Mırmır Viktoriya 3 er: Kıvırjık Vova, Madjar İra Perşembä günü 22.04 - Regional şiir onlayn akţiya - konkursuna ‘Ana dilim-tatlı bal’ becermeklerini demekli şiir okumasında gösterdilär üürenicilär 1-11-ci klaslardan, angılarını hazırladılar üüredicilär: Paraskiva L.Z., Konstantinova O.F.,Metliţkaya V.G., Kioroglo N.P. Taa bir yaratıcılık gösterän oluş geçirdi Gagauz Yeri Genel Űüretmäk Müdürlüü- Regional videoprezentaţiyaların konkursu ‘ Mihail Çakir- gagauzların aydınnadıcısı’’ #ÇAKİRGagauzlarınAydınnadıcısı: angısına katıldılar 9 ‘a’hem 10 ‘v’ klaslardan üürenicileri: Patoska A. hem Jelezoglo S.,İdjilova A. hem Titivkina L. Çadır-Lunga dolay Administraţiyası teklif etti katılmaa onlayn-konkursuna avtorlu ese audio/video –okuması gagauz dilindä «Ana dilim», ani adalı Gagauz yazısının yortu gününä, neredä açıkladı temayı üürenici 8 ‘a’ klastan Baku-Dülger O. Aprelin 23-dä gagauz dili hem literaturası, gagauzların istoriyası, kulturası hem adetleri disţiplinasında üüredicisi Kioroglo N.P. hem Stamova S.D.- Çadır-Lungadakı istoriya-etnografiya muzeyin direktoru geçirdilär meraklı muzey uroo ‘M.Çakirin soy aacı’ 10 ‘v’ hem 7 ‘b’ klaslarda. Bu urokta üürenicilär tanıştılar diil salt M.Çakirin soy aacınnan, ama işittilär meraklı informaţiyayı bu aylenin azaların katılması kliselerdä çalışması için.

Pazertesi Aprelin 26-da Konstantinova O.F. hem muzey azaları hazırladılar ‘‘Paskellä havası’’ konkursun sonuçlarını. Onnarı var nasıl liţey saytında maasuz videoda siiredärsiniz.

Aprelin 27-dä büük gagauz dilin yortu günündä liţeyimizdä geçirildi genel klas saadı ‘M.Çakir- bizim aydınnadıcımız’, angısında klas öndercileri hazırladılar faydalı hem meraklı informaţiyaları bizim Ay-bobamız için.

Saa ol, hepsi üürenicilerä hem kolegalara, ani yardım ettilär aftayı geçirmää
Comments