Curriculum vitae Tataiana Ianac

Отправлено 16 окт. 2019 г., 23:16 пользователем Tatiana Culeva

Curriculum vitae

Europass

 

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Ianac  Tatiana

Adresă

  or .Ceadîr-Lunga str.Tolstoi,62

Telefoane

domiciliu: (0291) 23628

Mobil  069142075

079015284

E-mail

tatiana.ianak@mail.ru

Naţionalitate

găgăuzoaică

Data naşterii

02 03 1977

Sex

 

feminin

Locul de muncă

Liceul raional teoretic "M. Guboglo", or. Ceadîr-Lunga

 

 

Experienţa profesională

 

Perioada generală

August 1999  până în prezent

Perioada

       Am obţinut  titlul de Licenţiat în Filologie, specialitatea Limba şi literatura română. 

       Am o vârstă de muncă de peste 20  ani.

       Din 1999 am activat în calitate de profesoară de limba și literatura română la şcoala medie №3 din or. Ceadîr – Lunga UTAG

  Din 2009 până în august 2012– la Liceul  teoretic № 2 din or. Ceadîr- 

       Lunga UTAG

  Din  septembrie 2012-la Liceul rational teoretic «Mihail Guboglo».

Funcţia sau postul ocupat

Profesoară de limba şi literatura română

Numele şi adresa angajatorului

Liceul raional teoretic "M. Guboglo", or. Ceadîr-Lunga, str. Sîrtmaci,44

Perioada

Septembrie 2012 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesoară de limba şi literatura română

 

 

 

Educație și formare

 

Numele și tipul instituției de învățământ

UNIVERSITATEA DE STAT  DIN TIRASPOL, RM

Perioada

Calificarea / diploma obţinute

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

1994-1999

Titlul de Licenţiat în Filologie, specialitatea „Limba şi literatura română şi limba rusă ”,

specializarea „Limba şi literatura română  şi limba rusă”.

Discipline studiate: Limba română, literatura română, metodica predării limbii şi literaturii române,

psihologia, pedagogia,metodica predării limbii şi literaturii ruse

 

  UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

 

  2014-2016

  Titlul de master, Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste,Economice și    Inginerești, domeniul de masterat Filologie, programul de studii Llimba română – Identitate și deschidere culturală.

 

 

ME RM; Pro Didactica, or. Comrat.

Cursuri de pregătire a profesorilor de limba şi literatura română pentru alolingvi-perfecţionarea cadrelor didactice 24 iunie-9  iulie 2002.

 (nivel naţional)

 

Cursuri de formare continuă la limba şi literatura română ME RM;

Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Nr.  0009367 din 15. 06. 2013 

(nivel naţional)

 

Cursuri ”Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar,limba și literatura română, alololingvi” ;

ME RM Institutul de Științe ale Educației

Nr.1694 din 16 noiembrie 2016

(nivel naţional)

 

Cursuri de perfecționare în didactica predării românei ca limbă străină. 22 iunie – 10 iulie

România, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați

(nivel internaţional)

 

Cursuri de formare continuă la limba şi literatura română MECC RM

Institutul de Formare Continuă

   CRP  Nr.000060107 din 14 septembrie 2018

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă

Limba găgăuză

 Limbi străine cunoscute

Limba română, limba germană, limba turcă, limba rusă

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

rusă

 

C2

C2

C2

C2

C2

română

 

C2

C2

C2

C2

C2

germană

 

C1

C1

C1

C1

C1

turcă

 

A1

A2

A1

A2

A1

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

comunicabilă, sociabilă

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

foarte responsabilă, capabilă de a lucra atât individual,  cât şi în echipe, punctuală

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Calculator, SMART  Notebook

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, SMART  Notebook,  e-mail

Alte competenţe şi aptitudini

perseverentă, amabilă, tind spre autoperfecţionare

 

 

Permis de conducere

 

Comments